Dịch vụ Email Marketing & tin nhắn SMS Marketing

Dịch vụ quảng cáo facebook marketing google adwords seo dịch vụ thiết kế website email marketing sms

DỊCH VỤ EMAIL MARKETING & TIN NHẮN SMS MARKETING

Thông tin hữu ích
1. Giới thiệu về công ty quảng cáo Run Website.
2. Các dịch vụ quảng cáo Digital Marketing.
3. Bảng báo giá dịch vụ Email Marketing & tin nhắn SMS Marketing.

– Email Marketing là phương pháp gửi mail hàng loạt đến những khách hàng tiềm năng nhất thông qua địa chỉ email của họ. Nếu doanh nghiệp đã có dữ liệu email khách hàng sẵn thì Run Website sẽ thực hiện luôn, nếu doanh nghiệp bạn chưa có thì Run Website sẽ tìm kiếm và sử dụng cho doanh nghiệp bạn.

– Tin nhắn SMS Marketing là phương pháp gửi tin nhắn hàng loạt đến những khách hàng tiềm năng nhất thông qua số điện thoại của họ. Nếu doanh nghiệp đã có dữ liệu số điện thoại khách hàng sẵn thì Run Website sẽ thực hiện luôn, nếu doanh nghiệp bạn chưa có thì Run Website sẽ tìm kiếm và sử dụng cho doanh nghiệp bạn.

Lợi ích từ quảng cáo bằng Email và tin nhắn SMS

1. Quảng cáo trúng đích: những email và số điện thoại chất lượng nhất, vì nó là dữ liệu từ doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp bạn chưa có thì Run Website sẽ tìm giúp bạn.

2. Quảng bá thương hiệu.

Hãy liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn để được hướng dẫn kỹ và chi tiết hơn