Thương Hiệu Là Gì

—— Facebook của giảng viên DMA: https://www.facebook.com/thanhtai ——Khái niệm thương hiệu, phân biệt thương hiệu với sản phẩm, quan điểm, tầm quan trọng của thương hiệu đối với họat động kinh doanh, lợi ích của thương hiệu mạnh. Thương hiệu Là Gì? Thương hiệu là một tập hợp những cảm nhận của khách hàng về một công ty,…

Phân khúc thị trường

—— Facebook của giảng viên DMA: https://www.facebook.com/thanhtai —— Phân khúc thị trường-Market segmentation Hoàng Danh Dũng-Khái niệm, vai trò  phân khúc thị trường. Các phương pháp phân khúc thị trường. Tiêu chí của việc phân khúc thị trường 1. Khái niệm phân khúc thị trường  Phân khúc thị trường là công việc chia thị trường ra làm nhiều phần…

Focus Group cần lưu ý những gì

—— Facebook của giảng viên DMA: https://www.facebook.com/thanhtai ——Focus Group (khảo sát nhóm) là việc tập trung vào một nhóm khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, thái độ, thói quen và nhận thức của họ về sản phẩm hay doanh nghiệp. Có thể tự thực hiện các cuộc khảo sát nhóm khách hàng hoặc thuê các công…

Phương pháp định giá sản phẩm

—— Facebook của giảng viên DMA: https://www.facebook.com/thanhtai ——Phương pháp định giá sản phẩm,ý nghĩa của việc định giá sản phẩm,các phương pháp định giá sản phẩm trong marketing 1. Ý nghĩa của việc định giá sản phẩm Việc định giá sản phẩm có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu…

Chiến lược theo chu kì sống sản phẩm

—— Facebook của giảng viên DMA: https://www.facebook.com/thanhtai ——Sau khi tung sản phẩm mới,các doanh nghiệp thường muốn sản phẩm có được một chu kỳ sống dài và đem lại lơi nhuận tốt cho doanh nghiệp. Tuy không thể  sản phẩm sẽ bán được mãi mãi nhưng các nhà quản trị marketing mong muốn đạt mức doanh số cao trong thời gian dài…

Khái niệm marketing MIX | Marketing tinh MIX là gì ?

—— Facebook của giảng viên DMA: https://www.facebook.com/thanhtai ——Khái niệm marketing mix , mô hình 4p , mô hình 7p Marketing mix là một công cụ được sử dụng trong marketing thường có 4p : price (giá) product( sản phẩm) , promotion (xúc tiến thương mại)  và place (phân phối) Marketing mix (marketing hỗn hợp) là tập hợp…

5 lỗi phổ biến khiến quảng cáo không được Facebook phê duyệt

—— Facebook của giảng viên DMA: https://www.facebook.com/thanhtai ——Các nhà quảng cáo ở Việt Nam thường khá đau đầu khi mất công chuẩn bị nội dung, hình ảnh quảng cáo nhưng khi cài đặt lại không được Facebook phê duyệt. Những lý do Facebook đưa ra nhiều khi rất chung chung, khiến cho nhà quảng cáo không…